28/03/2011

പൊട്ടിത്തെറി


അവന്‍ ചോക്കുകള്‍
കുത്തിപ്പൊടിക്കുകയാണ്
മഞ്ഞ പച്ച നീല
പല നിറത്തിലുള്ളവ
വൈകുന്നേരം അച്ഛന്‍ അമ്മയെ തല്ലുമ്പോള്‍ 
കണ്ണിലെറിയുവാന്‍ .

അവന്‍ കല്ലെറിഞ്ഞത്
മാങ്കനി വീഴ്ത്തുവാനല്ല
പട്ടവും പറിച്ചോടിയ
കാറ്റിനെ കൊല്ലുവാനായിരുന്നു.

അവന്‍ പൂ പറിച്ചത്
അവള്‍ക്കു ചൂടുവാനല്ല
മണമോ നിറമോ കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുമല്ല
വണ്ടുകള്‍ പട്ടിണി കിടന്നു
ചാകാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു.
(ഇന്നലെ അവന്റെ കഞ്ഞിയില്‍ ഒരെണ്ണം)


ഇന്ന് അവന്‍,
ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേക്കു കയറിച്ചെന്നത്‌
പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാക്കുവാനല്ല
 പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാനായിരുന്നു.- വഴിവക്കത്ത്